Към онлайн магазин "Тонедико" 

 http://shop.tonediko.com/

 

                  Екип на Тонедико

    

           Неда Чехлароа                          Тони Чехларова                             Койя Чехларовa

   https://neda.tonediko.com/                                                           https://koya.tonediko.com/bg/

                                                              Неда Петрова

                             https://www.facebook.com/profile.php?id=100063664927579

 

  e-mail:  

           tonediko@gmail.com

 

  Facebook:

         https://www.facebook.com/Tonediko/

 

   Instagram:

          https://www.instagram.com/tonediko/ 

 

  Twitter:

         https://twitter.com/tonediko